ŠKOLENÍ 

Jak se pozná dobrý auditor? Každá etapa jeho profesního života vyžaduje své… Je doba růstu, kdy na seminářích a konferencích hledá co nejvíc informací, jak se co dělá, je doba budování kariéry, kdy si ze vzdělávacích akcí vybírá, odborně se specializuje, nachází kontakty a především zkušenosti, je doba profesního zrání kdy sám poskytuje to nejlepší z toho, co se ve své profesi naučil. Všude tady jsou lektoři ze společnosti Eurodan, s.r.o., připraveni pomoci. Nejčastěji přijedou za vámi a po dohodě proškolí nově nastupující auditory, připraví realizační tréninky pro manažery, budou koordinovat brainstorming vašich řešení a porovnávat je s nejlepší praxí při řízení a kontrole.

Zaměřujeme se zejména na následující oblasti profesní praxe interního auditu:

1.Auditing – školení se orientuje na postupy, nástroje a techniky auditorské práce, využívá profesní standardy pro seznámení se s požadavky na plánování, přípravu, realizaci a reporting zjištění z provedeného auditu.

2.Governance – od nastavení a zabezpečení plnění strategických cílů, přes řízení všech typů rizik, po řídicí a kontrolní systém, to všechno se účastníci kurzů dozvědí s využitím mezinárodně uznávaných standardů a metodických rámců. Vzdělávání se zaměřuje jak na regulované finanční instituce, tak veřejnosprávní organizace.

3.Vybrané procesy podléhající auditu – mezi podrobně probíranými tématy jsou vybrané operace z finančního řízení, jako jsou například zakázky a výběr dodavatelů, smlouvy, nákupy, majetek, závazky a pohledávky, ochrana osobních údajů, bezpečnost informačních systémů. Při seminářích tzv. na klíč vycházíme ze specifických podmínek každé z organizací.

4.Komunikační dovednosti – umění navázat vztah s druhými osobami je nezbytným předpokladem k účinnému získávání informací, při jejich hodnocení až po reportování výsledků auditu. Nestačí se jen dozvědět, jak na to, efektivním nástrojem je i praktické procvičování na příkladech přímo v pracovních kolektivech.

Uvažujete o využití zkušených lektorů z našeho týmu? Napište nám, připravíme nabídku přímo pro vás. Doporučíme obsahovou stránku, vhodný formát a vybereme zkušeného lektora.