KONZULTACE  

Nevíte, co s tím? Pozvěte si konzultanta… Jasně, že hláška „Nudíte se? Kupte si medvídka mývala“ zní mnohem líp, ale tu již vložil Bohumil Hrabal do úst strýci Pepinovi ve svých Postřižinách. Takže proč ji poněkud nepoupravit. Máte-li problém, nechte si poradit od konzultanta. Jen to není tak snadné, dobrých poradců je pomálu, a navíc ve většině případů o nasazení externistů rozhoduje vedení. Ochotné je zpravidla jen tehdy, kdy se má provést nepopulární opatření. V tomto případě je pak příležitost schovat se před negativní odezvou za někoho zvenčí.

Poskytujeme konzultace již dostatečně dlouho, abychom si na tuto agendu udělali vlastní názor. První skupina manažerů očekává, že konzultant za krátkou dobu udělá analýzu, připraví řešení, implementuje ho, a ještě nějaký čas bude práci vykonávat sám za zaměstnance organizace. Pro externistu hodně tuhé sousto. Druhá skupina vás ani nepotřebuje, stejně ví u nich všichni nejlíp, jak by se to mělo udělat. Možná jen potřebují někoho, na koho to hodit, kdyby se to nepovedlo. Ideální je pak třetí skupina manažerů, kteří sestaví s konzultanty tým, se kterým hrají společně v jednom útoku a úspěšně pak dosahují cíle porazit ta nejvýznamnější rizika organizace a připravit co možná nejúčinnější opatření.

Konzultanti společnosti Eurodan, s.r.o., jsou právě ti týmoví hráči, kteří mají zájem se zapojit do řešení problémů a společně dosáhnout cílů. Za dvacet let existence společnosti se podíleli na desítkách významných i drobných projektů z oblasti správy a strategického řízení organizací, řízení rizik, fraud risk managementu, compliance, ochrany osobních údajů, řízení bezpečnosti, nastavování řídicích a kontrolních systémů a interního auditu. Mozaika klientů je poměrně pestrá, od nadnárodní společnosti v automobilovém průmyslu, po nejvýznamnější energetické firmy na českém a slovenském trhu, menší instituce finančního a pojišťovacího trhu, městskou nemocnici, regionální záchranku, ministerstva a státní úřady, krajské úřady, statutární města, státní a územněsprávní příspěvkové organizace.