O NÁS

Eurodan, s.r.o. je firmou, která poskytuje auditorské, poradenské a vzdělávací služby ke zlepšení systémů řízení a kontroly soukromých společností i organizací veřejné správy. Naši konzultanti přispívají k tomu, aby organizace nepodstupovala neúměrně vysoké riziko, přispívají k identifikaci toho, jakou míru nejistoty ještě zvládne a co již musí předem řešit.

Naše metodiky auditní a analytické práce Vám pomohou zajistit přiměřenost řídicích a kontrolních systémů a přispějí k optimálnímu uplatnění řízení rizik, zabezpečení souladu s legislativou, prevenci proti podvodům a účinnou vnitřní kontrolu. Tím se vyhnete možnému neefektivnímu jednání a ušetříte prostředky, které by byly spojeny s odstraňováním následků projevu rizik.

Nabízíme zejména následující služby :

1. Pro oblast správy a řízení organizace:

a. Analýzu vybraných procesů ve vazbě k benchmarkům dobré praxe
b. Vytvoření vybraných vnitřních předpisů na úrovni organizace či jednotlivých procesů
c. Popsání strategických cílů a SWOT analýzu pro jejich dosažení
d. Vytvoření systému řízení rizik a projektové provedení analýzy rizik

2. Pro řídicí a kontrolní systém

a. Formalizace řídicího a kontrolního systému, včetně zpracování vnitřních předpisů
b. Samostatné politiky pro compliance, prevenci podvodů a vnitřní kontrolu
c. Implementaci zásad pro řídicí a kontrolní systém uvnitř organizace
d. Audit řídicího a kontrolního systému
e. Vyhodnocení účinnosti řídicího a kontrolního systému

3. Pro interní audit

a. Výkonnostní / personální audity organizace
b. Outsourcing / cosourcing interního auditu
c. Trénink interních auditorů v praxi
d. Hodnocení kvality činnosti interního auditu
e. Zpracování vnitřních předpisů pro interní audit, včetně vytvoření praktických šablon

4. Pro rozvoj zaměstnanců

a. Odborné školení v oblastech procesního a projektového řízení
b. Odborné školení v oblasti řídicího a kontrolního systému
c. Odborné školení v oblasti systému řízení rizik
d. Odborné školení v oblasti bezpečnosti organizace
e. Odborné školení interních auditorů v nástrojích a technikách auditu
f. Odborné školení interních auditorů ve standardech pro profesní praxi interního auditu
g. Komunikační tréninky na rozvoj znalostí a dovedností interních auditorů