REFERENCE  

Společnost Eurodan, s.r.o., působí na trhu se svými auditorskými, poradenskými a školícími aktivitami pro soukromý i veřejný sektor od 4. čtvrtletí 2005.

Realizované zakázky a projekty:

 • Pojišťovna VZP, a.s. – analýza a hodnocení rizik, outsourcing interního auditu, hodnocení řídicího a kontrolního systému, compliance politika
 •  Univerzita Palackého Olomouc – forenzní audit n posouzení rekonstrukce a vybavení uměleckého centra
 • Česká finanční a pojišťovací služba, s.r.o. – compliance audit pojišťovacího makléře
 • Středoslovenská energetika, a.s. – standard řídicího a kontrolního systému, školení a realizace projektu fraud risk managementu
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. – školení systémového interního auditu
 • Internal Control Academy – 18 měsíční projekt JPD3 financovaný z ESF zaměřený na řízení rizik a nastavování řídicích a kontrolních systémů malých a středních podniků
 • Městský úřad Písek – personální audit zaměřený na výkonnost úřadu;
 • Eurohof, s.r.o. – provedení forenzního auditu hospodaření s návrhem na právní kroky vedoucí k likvidaci společnosti;
 • Nadace pro rozvoj občanské společnosti – dlouhodobý outsourcing funkce IA v nadaci, která v neziskovém sektoru plní roli implementační agentury, zprostředkujícího subjektu a konečného příjemce pro projekty financované z evropských prostředků;
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – komplexní audit řízení, identifikace rizik školy a nesrovnalosti vedení účetnictví,
  • Krajská správa a údržba silnic krajského úřadu Karlovarského kraje, p. o. – krátkodobý outsourcing funkce IA v příspěvkové organizaci při auditu dodavatelských smluv pro zajišťování zimní údržby v Karlovarském kraji;
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s. – proškolení auditorů při zavedení interního auditu, proškolení top managementu, konzultace při demonstračním komplexním auditu řízení závodu v Žilině;
 • Severomoravská plynárenská, a. s. – zavedení interního auditu, proškolení top managementu, komplexní audit řízení závodu v Novém Jičíně;
 • Skupina Citfin – podpora funkce compliance;
 • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – interní audit GDPR, projekt řízení rizik;
 • Ministerstvo školství, Ministerstvo zemědělství, Český telekomunikační úřad, Vysoké učení technické Brno, Krajský úřad Středočeského kraje, Centrum pro regionální rozvoj, ROP Severovýchod, Burza cenných papírů Praha, FIO banka – externí hodnocení funkce interního auditu;
 • Přednášková činnost na odborných konferencích pro ČIIA, SKIIA, IIR, PIKAW;
 • Odborné semináře pro ČIIA, Svaz účetních, Economia, VOX, Ministerstvo financí;
 • Tréninky a semináře na klíč v oblasti interního auditu a komunikačních dovedností.