EURODAN, s.r.o.

Internal Control and Audit Services

KONZULTACE

AUDIT

ŠKOLENÍ

O nás

Eurodan, s.r.o. je firmou, která poskytuje auditorské, poradenské a vzdělávací služby ke zlepšení systémů řízení a kontroly soukromých společností i organizací veřejné správy.

Naši konzultanti přispívají k tomu, aby organizace nepodstupovala neúměrně vysoké riziko, přispívají k identifikaci toho, jakou míru nejistoty ještě zvládne a co již musí předem řešit.

Naše činnost

Obrací se na nás především manažeři těch organizací, kterým chybí pracovní kapacity a odborné znalosti v oblasti řídicích a kontrolních systémů, řízení rizik, compliance, GDPR a interního auditu systémů řízení. Konzultanti firmy Eurodan poskytují služby všude tam, kde je třeba vyhovět regulačním povinnostem, požadavkům profesních standardů či vyřešit krizové situace.

Orientujeme se na

nastavování řídicích a kontrolních systémů, jejich hodnocení a realizaci opatření k jejich fungování a neustálému zlepšování. Pracujeme v projektových týmech s vlastními zaměstnanci organizací, provádíme interní audity procesů a agend, lektorsky pokrýváme odborné kurzy. Poskytujeme externí hodnocení kvality funkce interního auditu v organizacích a pomáháme v nich zlepšovat soulad auditu s globálními standardy pro profesní praxi interního auditu.

Při pořádání kurzů

využíváme specifických odborných znalostí našich lektorů, řada z nich jsou nositelé příslušných mezinárodní certifikací. To, co přednášíme na seminářích a konferencích, nejsou jen načtené zásady a postupy, ale především mnohaleté zkušenosti z praxe, z desítek poradenských a auditních zakázek od nás i ze zahraničí, na kterých se naši lektoři podíleli.

Naším cílem

je přispět k účelnému a efektivnímu fungování organizací, minimalizovat u nich operační rizika, která by jim omezovala možnost plnit úkoly a dosahovat cíle. V rámci působení na zaměstnance v průběhu realizace projektů chceme přispět ke zvyšování jejich profesionality a tím je připravovat na změny podmínek v oblasti „internal governance“. Působíme jak na vybrané funkce v auditu, risku, kontrole, bezpečnosti, ochraně osobních údajů, boji proti korupci, whistleblowingu a dalších, účinně komunikujeme i s orgány a vedením organizací, kde přispíváme k rozvoji jejich manažerských dovedností v celé škále našeho zaměření.