AUDIT

Vzpomínám si na mé juniorské doby v interním auditu. V jedné z auditorských zpráv jsem upozornil na neúčelně nastavený vnitřní kontrolní systém s dopadem do organizační struktury a špatně vymezených odpovědností. Probíral jsem to zevrubně s mým vedoucím auditu, kterému bylo jasné, že zůstane-li to ve zprávě, tak jde do střetu s vedením. Nakonec jsme se dohodli a zůstalo to tam. Nedočkavě jsem čekal na zápis z projednání auditorské zprávy. Všechna opatření byla přijata, jen o tom mém konfrontačním tam nebyla ani zmínka. Tehdy mi šéf lakonicky sdělil, neboj, generální ředitel si to uložil do hlavy a až se to bude hodit, použije to. Trvalo to zhruba dva roky, když si mě vedoucí zavolal k sobě a položil přede mne jiný zápis. Vedení rozhodlo o změně řízení procesu, který jsem tehdy auditoval. A to tak, jak jsem sám doporučoval. Vidíš to? Co jsem říkal? Generální ředitel to použil právě teď, kdy se mu to hodilo…

Auditoři společnosti Eurodan, s.r.o., nabízejí své služby v oblastech, kde management firem cítí ohrožení a potřebuje se před tím chránit. Zaměření našich auditů je poměrně dosti široké, od oblasti vnitřních kontrolních systémů a řízení rizik, tak při stále populárnějším ověření procesů ESG, kyberbezpečnosti s využitím ISMS, ochrany osobních údajů dle GDPR / PIMS, či zjišťování nesouladu s požadavky legislativních předpisů a přijatých standardů. Časová a znalostní flexibilita přináší organizacím výhodu, že získají outsourcingem služeb auditu přidanou hodnotu ve formě zlepšení systémů řízení a kontroly organizace.

Z našeho pohledu externího auditora systémů zpravidla může nastat následující situace. V organizaci není dostatečně funkční interní audit, který by dělal vše tak, jak má. Pak s velkou pravděpodobností organizace neuhlídá svá rizika. Pokud však členové orgánů společnosti či vrcholové vedení pochopí, že jde o dlouhodobě neudržitelnou situaci, můžeme pomoci s realizací změny. Doporučujeme to zejména tehdy, kdy je organizace regulovaná a je nucena dodržovat platné předpisy. Přizvaní auditoři mohou napomoci zabránit tomu, že se při první regulatorní kontrole organizace nedostala do problémů.

Potřebujete se více dozvědět o tom, jak se vám daří naplňovat plánované cíle, jak snižujete dopad operačních rizik a jak vám funguje řídicí a kontrolní systém? Jsme připraveni se s vámi sejít a nabídnout realizaci auditu odborně a správně v souladu s legislativními požadavky a profesními standardy.