HLAVNÍ REFERENCE

Protože Eurodan, s.r.o. je nově vzniklou společností, která začala se svými poradenskými a školícími aktivitami teprve ve 4. čtvrtletí 2005, poskytujeme pro lepší představu reference na jednatele společnosti.

Jednatelem společnosti je ING. RODAN SVOBODA, CIA  

RS_na_web.JPG

Má za sebou bohatou praxi, kterou načerpal nejen prostřednictvím  realizace auditních a poradenských projektů, v poslední době výrazně orientovaných na projekty financované z předvstupních a ze strukturálních fondů, ale také v průběhu působení v útvaru interního auditu velké české společnosti a především v manažerské poziciv zdělávací a profesní agentury, kde odpovídal za exekutivní řízení, vzdělávání a poradenství.

Problematikou vnitřních řídicích a kontrolních systémů, řízením rizik a interním auditem se dlouhodobě zabývá, což dokládá i to, že v roce 2002 získal mezinárodně uznávaný certifikát „Certified Internal Auditor“ vydaný IIA, Inc. se sídlem v USA.

Má bohaté manažerské zkušenosti z výkonného řízení vzdělávací a konzultační profesní organizace /ČIIA/, kde byl odpovědný za realizaci řady velkých vzdělávacích projektů pro profesní skupinu interních auditorů, organizoval pravidelné vzdělávání dospělých formou seminářů a tréninků, organizoval jak národní tak mezinárodní konference a vedl desítky týmů při interních auditech prověřujících vnitřní řídicí a kontrolní systémy jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě a v neziskových organizacích.

  Zkušenosti z předchozích zaměstnání:

 • Konzultant a lektor v oblasti interního auditu, risk managementu a systémů řízení
 • Interní auditor poskytující outsourcing této služby pro malé a střední organizace
 • Ředitel občanského sdružení – Český institut interních auditorů
 • Senior interní auditor zaměřený na oblast ekonomického řízení v ČEZ, a. s.
 • Vedoucí odborný referent na řadě ekonomických pozicích v české energetice

  Zaměřuje se na:

 • Audity organizací nebo dílčích oblastí a procesů (manažerské procesy, ekonomické řízení)
 • Zavádění interního auditu do organizace, tvorba řídicí dokumentace na bázi Standardů IIA.
 • Organizace a realizace konferencí, vzdělávacích programů, odborných tréninků.

  Vzdělání a profesní rozvoj:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, doplněno o postgraduální studium
 • Odborné kurzy v interním auditu zakončené mezinárodně uznávaným certifikátem „Certified Internal Auditor“
 • Odborné stáže v interním auditu v Irsku (1995 – 1997)

Konzultační činnost:

Eurohof, s.r.o. – provedení forenzního auditu hospodaření s návrhem na právní kroky vedoucí k likvidaci společnosti;
SOFRECO Paris – člen týmu v projektu Phare zaměřeném na rozvoj finanční kontroly a interního auditu na krajských úřadech, podílející se na zpracování metodiky systémového auditu a provádění vzorových auditů oblasti lidských zdrojů a hospodaření s majetkem krajského úřadu;
Nadace pro rozvoj občanské společnosti – dlouhodobý outsourcing funkce IA v nadaci, která v neziskovém sektoru plní roli implementační agentury, zprostředkujícího subjektu a konečného příjemce pro projekty financované z evropských prostředků;
Czechinvest – supervize při hodnocení kvality práce interního auditu v této agentuře, technická pomoc pro IA;
Krajská správa a údržba silnic krajského úřadu Karlovarského kraje, p. o. – krátkodobý outsourcing funkce IA v příspěvkové organizaci při auditu dodavatelských smluv pro zajišování zimní údržby v Karlovarském kraji;
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. – proškolení auditorů při zavedení interního auditu, proškolení top managementu, konzultace při demonstračním komplexním auditu řízení závodu v Žilině;
Svaz průmyslu a dopravy – člen týmu při provedení komplexního auditu řízení této členské organizace;
Severomoravská plynárenská, a. s. – zavedení interního auditu, proškolení top managementu, vedení týmu auditorů při demonstračním komplexním auditu řízení závodu v Novém Jičíně.

  Lektorská činnost:

 • Přednášková činnost na odborných konferencích pro ČIIA, IIR, PIKAW
 • Odborné semináře pro ČIIA, Svaz účetních, Economia, VOX, Ministerstvo financí
 • Tréninky a semináře na klíč v oblasti interního auditu a komunikačních dovedností
 

INTERNAL CONTROL ACADEMY

ESFEU

 

Š 2006 - 2008 Eurodan, s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.