ČINNOST

Společnost Eurodan je nově vzniklou společností, která začala se svými poradenskými a školícími aktivitami 23. září 2005. Společnost se orientuje na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Dále se zabývá činností podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

Při pořádání kurzů, školení, poradenských a auditních akcí využívá jak odbornosti vlastních zaměstnanců, tak spolupracuje s vysokoškolskými lektory, odborníky z praxe, zkušenými českými, ale i se zahraničními experty. Pracovníci, kteří jsou součástí realizačních týmů mají dlouholeté manažerské zkušenosti a řada z nich jsou nositelé příslušných mezinárodní certifikací.

Obecným cílem společnosti je přispět k efektivnímu fungování firem na počátku třetího tisíciletí, zvýšit adaptabilitu všech jejich zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek a podpořit konkurenceschopnost. Za tím účelem se zejména orientuje na rozvoj manažerských dovedností a na přípravu zaměstnanců odpovědných za nastavení funkčních řídicích a kontrolních systémů a jejich hodnocení.

  Jak pracujeme:
 • Ve spolupráci se zákazníkem sladíme analýzou potřeb požadované obsahové představy zadání a nastavíme odpovídající vnitřní rozsah tématických bloků semináře.
 • Nᚠpřístup k účastníkům semináře spočívá vždy v partnerském nedirektivním představování účelných a ověřených postupů.
 • Při lektorování se opíráme o lidi z praxe, kteří jsou vstřícnými průvodci teorií a předkládají zkušenostmi prověřené znalosti a dovednosti.
 • Na vyžádání jsou k tématům poskytovány individuální konzultace.
 • Samozřejmostí je etika odborné práce, respektování individuality a zachovávání důvěrnosti v nakládání s firemními informacemi.
 • Naše počínání je vedeno ideou:
  Nejen strohá výkonnost, ale také osobní spokojenost
  Nejen vstřebávání pouček, ale též emocionální účinek úspěchu
  Nejen bezproblémový člen, ale rovněž sebevědomý jedinec

INTERNAL CONTROL ACADEMY

ESFEU

 

Š 2006 - 2008 Eurodan, s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.