AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Mějte své organizace pod kontrolou

Jsme firmou, která poskytuje auditní a poradenské služby ke zlepšení systémů řízení a kontroly soukromých společností i veřejnoprávních organizací. V mnoha případech postupuje organizace neúměrně vysoké riziko, nedokáže si předem identifikovat, jakou míru nejistoty zvládne a co již musí předem řešit. Naše metodiky auditní a analytické práce Vám pomohou zjistit přiměřenost řídicích a kontrolních systémů a doporučí optimální uplatnění řízení rizik, zabezpečení souladu s legislativou, prevenci proti podvodům a účinnou vnitřní kontrolu. Tím se vyhnete možnému neefektivnímu jednání a ušetříte prostředky, které by byly spojeny s odstraňováním následků projevu rizik.

Aktuálně nabízíme:

1.     Pro oblast řízení organizace:

a.     Analýzu vybraných procesů ve vazbě k benchmarku dobré praxe

b.     Vytvoření vybraných vnitřních předpisů na úrovni organizace či jednotlivých procesů

c.     Popsání strategických cílů a SWOT analýzu pro jejich dosažení

 

2.     Pro řídicí a kontrolní systém

a.     Formalizace řídicího a kontrolního systému, včetně zpracování vnitřních předpisů

b.     Samostatné politiky pro řízení rizik, compliance, prevenci podvodů a vnitřní kontrolu

c.     Implementaci zásad pro řídicí a kontrolní systém uvnitř organizace

d.     Monitoring řídicího a kontrolního systému

e.     Vyhodnocení řídicího a kontrolního systému

 

3.     Pro interní audit

a.     Výkonnostní / personální audity organizace

b.     Outsourcing / cosourcing interního auditu

c.     Trénink interních auditorů v praxi

d.     Hodnocení kvality činnosti interního auditu

e.     Zpracování vnitřních předpisů pro interní audit, včetně vytvoření praktických šablon

 

4.     Pro rozvoj zaměstnanců

a.     Odborné školení managementu v oblastech procesního a projektového řízení

b.     Odborné školení managementu v oblasti řídicího a kontrolního systému

c.     Odborné školení managementu v oblasti systému řízení rizik

d.     Odborné školení managementu v oblasti bezpečnosti organizace

e.     Odborné školení interních auditorů v nástrojích a technikách auditu

f.      Odborné školení interních auditorů ve standardech pro profesní praxi interního auditu

g.     Komunikační tréninky na rozvoj znalostí a dovedností interních auditorů

 

INTERNAL CONTROL ACADEMY

ESFEU

 

Š 2006 - 2008 Eurodan, s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.